1960-65 Corinthian


1960 - 65
Corinthian
No.1715 Turwuoise and Rhodium Finish
Zippo Menu Table Menu Corinthian Menu